"Finland kommer att få billiga lån länge"

Trots att statsskulden ökat i snabb takt kommer billiga lån att finnas tillgängliga ännu länge. Storplaceraren Varmas vd Risto Murto säger att brexit och övriga nyheter på sistone ökat sannolikheten för att räntorna kommer att stanna på noll eller till och med minussidan i flera års tid.

Såväl finska staten som vanliga bolånetagare kommer alltså sannolikt att kunna teckna väldigt billiga lån.

– En sådan här situation kan fortsätta relativt länge till. Det verkar som att centralbankerna tvingas fortsätta stimulera längre än vad som tidigare beräknats, säger Risto Murto.

Regeringens mål är att stoppa ökningen av den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten inom denna valperiod.

– Vi har problem med målet att få den offentliga ekonomin i balans. Den värsta faktorn är att det fortfarande är långt till regeringens sysselsättningsmål på 72 procent, sade finansminister Petteri Orpo (Saml) då han presenterade ministeriets beredning av budgetförslaget för nästa år.

Knappa ramverk

Orpo sade att budgeten för nästa år bereds inom väldigt knappa ramverk. Ministern beskrev den allmänna stämningen som att den internationella ekonomin inte ser ut att bjuda det exportbetonade Finland på draghjälp.

Orpo uppgav att man kan hålla fast vid den ekonomiska ram som regeringspartierna kom överens om i våras. Några nya nedskärningar ska inte genomföras men alla nya utgifter måste täckas. Regeringen ska skära ner med fyra miljarder euro fram till 2019 och detta kommer enligt Orpo fortsättningsvis att genomföras.

De närmaste veckorna ska regeringen förbereda nya åtgärder för att skapa jobb och få fart på sysselsättningen. Om den inte förbättras tvingas regeringen till nya nedskärningar. Läget ska utvärderas i vår.

Trots de mindre muntra ekonomiska utsikterna erbjuds Finland fortfarande väldigt billiga lån. I den senaste låneauktionen i mitten av juni blev räntan på tioåriga lån 0,3 procent, nästan samma nivå som till exempel i Österrike och Nederländerna. På andrahandsmarknaden har räntorna på de finska statslånen sjunkit ytterligare vilket bådar gott inför emissionen av nya lån i höst.

– Allmänt taget är räntenivån på de finska referenslånen negativ ända till lån som förfaller i september 2025. Så om staten tar lån får vi ränteintäkter och behöver inte betala räntor, säger finansieringschef Mika Tasa på Statskontoret. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03