Finland har fortfarande gott rykte

Bild: Dan Andersson

Bilden av Finland som ett bra land att leva i har förblivit god, enligt en internationell jämförelse.