Finland har en roll i batteriboomen

Finland har alla möjligheter att bli en ledande aktör då det gäller att förse Europa med de behövliga grundämnena för batteritillverkning. Kunskap och vilja för prospektering och förädling finns, skriver professor Olav Eklund.

Många länder i världen vill motverka den globala uppvärmningen genom att förändra sin energiproduktion från fossila bränslen mot miljövänligare alternativ. Detta har lett till en internationell...