Finland har en av Europas största medelklasser

Drygt en fjärdedel av finländarna är lågavlönade. Bilden är från en brödkö i Kvarnbäcken i Helsingfors. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

3,7 miljoner finländare – 68 procent av befolkningen – tillhör medelklassen. Sex procent är höginkomsttagare och drygt en fjärdedel lågavlönade. Det framgår av Näringslivets delegation Evas nya utredning.

Enligt Näringslivets delegation Evas nya utredning har medelklassens disponibla inkomst stigit med drygt två procent per år under perioden 1995 till 2016.

Medelklassens disponibla inkomst har stigit med 45 procent och låginkomsttagarnas med 36 procent. De högavlönades disponibla inkomster har stigit bara något snabbare, 49 procent.

68 procent av finländarna tillhör medelklassen, vilket gör den till en av de största i Europa. Till medelklassen räknades 2016 de löntagare vars månatliga bruttolön låg mellan 1900 och 6400 euro.

Storleken påverkas av konjunkturförändringar

Ensamboende heltidsarbetande inom så gott som alla yrken tillhör medelklassen. Klasstillhörigheten är ändå inget permanent tillstånd, utan beror till stor del på arbetsmarknadsförändringar.

Befolkningen har rangordnats efter inkomst och delats in i inkomstdeciler, alltså tio lika stora delar. Under tre år byter 60 procent av finländarna inkomstdecil, enligt Evas utredning. Också bland de som tjänar allra minst stiger nästan hälften i inkomstdecil.

Medelklassens storlek krympte kontinuerligt efter 90-talets lågkonjunktur fram till 2007, när ekonomin fick ett uppsving innan en ny lågkonjunktur. 1995 var medelklassens andel av totalbefolkningen 75 procent.

Eva har använt sig av OECD:s definition av medelklassen. Enligt den tillhör hushåll vars disponibla inkomster är mellan 75 och 200 procent av befolkningens medianinkomst.

Artikeln har korrigerats kl. 09.29. Tidigare stod det felaktigt att de högavlönades disponibla inkomster har nästan fördubblats. Detta stämmer inte eftersom medelinkomsten stigit med 49 procent.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning