Finland har drabbats av moralisk panik

En papperslös har också ett människovärde och bör bemötas med värdighet och respekt.