Finland ger bistånd till Jemen och afrikanska länder i kris

Finland hjälper områden som lider av konflikter och torka i Jemen, nordöstra Nigeria, Demokratiska republiken Kongo och Etiopien. Finlands humanitära bistånd för i år ligger på drygt 81 miljoner euro. En tredjedel har riktats till Mellanöstern och en knapp tredjedel till Afrika.

I det krigsdrabbade Jemen är miljontals människor i behov av internationellt bistånd. Nästan en miljon människor har insjuknat i kolera sedan i våras och landet hotas av den värsta hungersnöden på flera årtionden. Finland donerar 2,5 miljoner euro till Jemen genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR och FN:s livsmedelsprogram WFP.

– I årets sista stödbeslut fokuserar vi på kriser där hjälpbehovet är synnerligen stort och brådskande just nu, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen (Saml).

Finland beviljar bistånd också till allvarligt krisdrabbade afrikanska regioner. Finland stöder nordöstra Nigeria med 1,5 miljoner euro genom UNHCR. Genom FN:s livsmedelsprogram WFP riktas 750 000 euro till Etiopien och en miljon euro till Demokratiska republiken Kongo. I Kongo har knappt fyra miljoner människor blivit tvungna att lämna sina hem på grund av ett antal konflikter. Där pågår nu en av världens snabbast eskalerande humanitära kriser.

Finland ger också åtta miljoner euro i allmänt bidrag till WFP, vilket betyder att organisationen får fatta beslut om vart pengarna går, vilket ofta ökar kostnadseffektiviteten.

Jemens historia har präglats av kolonialism och maktkamp. Efter över 20 år av konflikter enades Nord- och Sydjemen under fredliga former 1990. Konflikter och växande sociala problem har dock fortsatt att prägla landet. Efter den arabiska våren fick landet en ny president och 2014 antogs en ny grundlag. Kort därefter utbröt nya strider som utvecklades till ett krig med inblandning från flera länder. Bild: Lehtikuva/AFP/Mohammed Huwais

Världens humanitära situation har försämrats – 136 miljoner människor i nöd

I och med dessa utbetalningar uppgår Finlands humanitära bistånd till 81,3 miljoner euro för 2017. Kring en tredjedel består av allmänna bidrag, en tredjedel har riktats till Mellanöstern och en knapp tredjedel till Afrika. Finland har därtill bidragit till humanitärt bistånd i Afghanistan, Myanmar, Nordkorea och Ukraina.

När det gäller tematiska frågor har Finland bland annat varit värdland för den internationella konferensen om bistånd till Syrien, arbetat för att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning, och varit med och utvecklat flexibla finansieringsformer.

Världens humanitära situation har försämrats under året som gått. Enligt FN:s färska bedömning finns det för tillfället 136 miljoner människor som är i behov av humanitärt bistånd och skydd. Det internationella samfundet har lyckats leverera mer bistånd än någonsin tidigare, vilket räddat miljontals liv runtom i världen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03