Finland fördjupar vargsamarbetet med Sverige och Norge

Syftet med det fördjupade samarbetet är att förbättra vargstammens möjligheter att överleva på lång sikt och skapa ett gränsöverskridande perspektiv på förvaltningen av vargstammar. Bild: Jeanette Östman/SPT

Enligt Jord- och skogsbruksministeriet är det fördjupade samarbetet med Sverige och Norge i vargfrågor särskilt betydelsefullt för Finland.

De finländska, svenska och norska myndigheterna som arbetar med rovdjursrelaterade frågor har undertecknat ett riktgivande dokument som stärker samarbetet i förvaltningen och skyddet av vargstammen. Det skriver Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande på torsdagen.

"Vi kan säkert lära oss av varandra när det gäller såväl uppföljning som förvaltning av vargstammar. Detta hjälper oss också att driva vidare förvaltningsplanen för vargstammen i Finland, där samarbete är en av åtgärderna", säger Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid ministeriet.

Syftet är att förbättra vargstammens möjligheter att överleva på lång sikt och skapa ett gränsöverskridande perspektiv på förvaltningen av vargstammar. Bland annat vill man harmonisera metoderna för att följa upp vargstammen och sprida information.

DNA-baserad uppföljning

Ministeriet skriver att samarbetet är speciellt viktigt för Finlands del med tanke på den DNA-baserade uppföljningen av vargstammen.

Naturresursinstitutet håller nämligen på att upphandla ny utrustning för uppföljning. Motsvarande utrustning används redan i Sverige och Norge. Om några år blir det alltså möjligt att snabbare få veta vilken population de vargar som rör sig över landsgränserna kommer ifrån.

Jord- och skogsbruksministeriet, Naturvårdsverket i Sverige och Norges miljömyndighet har undertecknat ramdokumentet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning