Finland förbereder sig på global uppvärmning i de arktiska områdena

Det räcker inte att motverka den globala uppvärmningen, vi måste förbereda oss för konsekvenserna, enligt Jord- och skogsbruksministeriet.

Klimatförändringen påverkar de arktiska områdena kraftigare än på andra håll och förändringarna kan vara väldigt snabba, skriver Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande. Enligt ministeriet är det minst lika viktigt att förbereda sig på konsekvenserna som att motverka uppvärmningen.

På Arctic Resilience-forumet på måndagen och tisdagen diskuterades lösningar på hur de arktiska områdena kan skyddas mot klimatförändringen. Bland annat talades det om hotet ur samernas perspektiv och om ekonomiska risker.

– Det finns ingen tid att förlora eftersom förändringarna kan ske överraskande snabbt. Ju mer förutseende lösningar vi lyckas utveckla desto mindre kostnader klarar vi oss med i framtiden, säger ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio i pressmeddelandet.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning