Finland förbereder sig på global uppvärmning i de arktiska områdena

Det räcker inte att motverka den globala uppvärmningen, vi måste förbereda oss för konsekvenserna, enligt Jord- och skogsbruksministeriet.

Klimatförändringen påverkar de arktiska områdena kraftigare än på andra håll och förändringarna kan vara väldigt snabba, skriver Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande. Enligt ministeriet är det minst lika viktigt att förbereda sig på konsekvenserna som att motverka uppvärmningen.

På Arctic Resilience-forumet på måndagen och tisdagen diskuterades lösningar på hur de arktiska områdena kan skyddas mot klimatförändringen. Bland annat talades det om hotet ur samernas perspektiv och om ekonomiska risker.

– Det finns ingen tid att förlora eftersom förändringarna kan ske överraskande snabbt. Ju mer förutseende lösningar vi lyckas utveckla desto mindre kostnader klarar vi oss med i framtiden, säger ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio i pressmeddelandet.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46