Finland förbereder sig på EU-direktiv – nu ska plastkonsumtionen ner

EU-direktivet om engångsplaster strävar efter att minska användningen av plaster som belastar miljön. Bild: Pixabay

Miljöministeriet börjar bereda det nationella genomförandet av EU-direktivet om engångsplast.

Finland börjar nu förbereda sig EU-direktivet om att skära ner på användningen av engångsplast inom EU.

Direktivet kräver att medlemsländerna utför olika åtgärder för att minska på användningen av engångsplastprodukter som belastar miljön. Länderna ska bland annat minska på konsumtionen, förbjuda en del produkter, utöka producentansvaret och införa strängare krav på produkternas egenskaper.

Direktivet ska vara uppfyllt senast den 3 juli 2021 och för att nå målet i tid börjar Miljöministeriet nu bereda det nationella genomförandet i Finland. Ett flertal lagändringar kommer att behövs och Miljöministeriet börjar nu bereda ett utkast till en regeringsproposition för ändringarna. Utkastet till regeringspropositionen sänds på omfattande remiss nästa höst.

Kommissionens direktiv innebär också att medlemsländerna ska underrätta kommissionen om de nationella målen och om metoderna för hur målen ska uppnås. Via Miljöministeriets hemsida kan även finländarna följa med hur projektet kring Finlands färdplan framskrider.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning