Finland förbättrar utländska bärplockares ställning

Bärplockare i Savukoski i Lappland. Bild: Cata Portin/HBL-arkiv

Utländska bärplockares juridiska ställning ska förbättras i Finland, uppger myndigheterna. Det sker genom en lag som ålägger företagen att ta ett tydligare ansvar för säsongarbetarna.

I flera år har inhemska företag anlitat utländska bärplockare för säsongarbete, delvis på sätt som haft drag av utnyttjande. Det ska det bli en snar ändring på då en lag ska förbättra bärplockarnas juridiska ställning.

Lagen ska också definiera företagens ansvar tydligare vilket ska göra konkurrensen sundare. Samtidigt ska bärplockarnas intjäningsmöjligheter förbättras, uppger tre centrala ministerier och Skatteförvaltningen.

Hittills har det varit ett problem att lagen nästan inte alls har reglerat de utländska bärplockarnas ställning. Det beror på att man inte har ansett att de har befunnit sig i ett genuint anställningsförhållande. De har snarare betraktats som ett slags företagare.

I sju år har man tillämpat ett förfarande som har förbättrat bärplockarnas ställning i någon mån, men mest på pappret eftersom företagen inte har förpliktats att följa förfarandet.

Den lag som träder i kraft den 14 juni förtydligar bärplockarnas juridiska ställning, arbetsgivarens förpliktelser och övervakningen av desamma. Bland annat blir det entydigt förbjudet att debitera bärplockarna för rekrytering och arbetsvägledning. Arbetarskyddsmyndigheterna ska övervaka att lagen följs.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning