Finland för fram plurilateral handel på ministermöte

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen (Saml) deltar i EU:s handelsministrars informella möte Sofia i början av veckan.

Det är minister Anne-Mari Virolainens första handelsministermöte och mötet handlar om läget för Världshandelsorganisationen WTO efter ministerkonferensen i december 2017, EU:s förhandlingar med den Sydamerikanska tullunionen Mercosur och Mexiko samt om Förenta staternas undersökningar om importen av stål och aluminium.

Efter WTO:s i det närmaste resultatlösa ministerkonferens diskuterar medlemsstaterna hur det multilaterala handelssystemet kan utvecklas på kort och på lång sikt. Finland anser att det är viktigt att WTO kan fortsätta sitt arbete effektivt och att WTO:s tvistlösningskapacitet tryggas.

Finland stöder idén om att man ska utnyttja alternativet med plurilaterala förhandlingar, det vill säga mellan några parter, på vissa områden, tills tiden är mogen för att övergå till multilaterala förhandlingar.

Under de senaste månaderna har EU fört intensiva förhandlingar med Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay) och med Mexiko. Målet är att avsluta förhandlingarna på det politiska planet så snart som möjligt.

Under handelsministermötets övriga ärenden redogör kommissionen för situationen angående Förenta staternas undersökningar om importen av stål och aluminium.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03