Finland fick tilläggsfinansiering av EU för att utveckla gränskontrollerna

Tilläggsfinansieringen ska användas för att stärka EU:s gränskontroller i Finland, bland annat genom materialanskaffningar.

Finland har fått 6,1 miljoner euro i tilläggsfinansiering för att utveckla gränskontrollerna av EU:s fond för inre säkerhet, meddelar Inrikesministeriet. Totalt finansierar EU finländska projekt som stöder den inre säkerheten med cirka 75 miljoner euro.

Programperioden för fonden är 2014–2020. Projekten som finansieras får sträcka sig till 2022.

Kring hälften av tilläggsfinansieringen riktas till utvecklingen av gränskontroller och resten till utvecklingen av datasystem i anslutningen till gränskontrollerna.

Potentiella användningsändamål för tilläggsfinansieringen är anskaffning av nya patrullfordon, skyddsutrustning och flyttbara övervakningsanordningar.

EU:s fond för inre säkerhet finansierar nationella projekt som syftar bland annat till att bekämpa kriminella nätverk, förebygga terrorism och stärka gränsförvaltningen.

När fonden grundades fick den totalt 3,8 miljarder euro av EU-kommissionen. Pengarna delas ut till medlemsländerna utifrån deras ansökningar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03