Finland får goda råd för nya reformer

Bild: Antti Aimo-Koivisto

Den ekonomiska tillväxten ger utrymme för fortsatta och nödvändiga reformer av de ekonomiska strukturerna.