Finland får en nationalfjäril – vilken röstar du på?

Makaonfjärilen är en av våra största och mest karakteristiska dagfjärilar. Den flyger under försommaren. Bild: Juha Varrela

Hundraårsjubileet till ära ska Finland begåvas med en nationalfjäril. Experterna har plockat fram 20 kandidater, och omröstningen har precis börjat.

Vad har sångsvanen gemensamt med brunbjörnen, abborren, den sjuprickiga nyckelpigan, vårtbjörken och liljekonvaljen? Jo, alla är de nationalsymboler för den finska naturen. Inom kort ska Finlands uppsättning av nationalfågel, -djur, -fisk, -insekt, -träd och -blomma, som en detalj i hundraårsfirandet, kompletteras med en nationalfjäril.

I sann demokratisk anda ska alla få vara med om att rösta fram arten. För att underlätta det hela har några fjärilskännare plockat fram 20 kandidater, men det går lika bra att rösta på någon annan art. Regeln är ändå att arten ska vara rätt allmän och spridd över stora delar av landet, och lätt att känna igen och få syn på.

– Därför finns till exempel apollofjärilen inte med på listan. Den är stor och fin, men förekommer bara på ett smalt band utmed kusten och på Åland. Det är en fjäril som folk inte ser särskilt ofta, säger Pertti Nupponen som leder Vuokon luonnonsuojelusäätiö som ordnar omröstningen.

Han hoppas på ett högt valdeltagande, och mycket pekar på att det blir så. På mindre än ett halvt dygn efter att webbplatsen nationalfjaril.fi hade öppnat hade drygt tusen personer röstat. Pertti Nupponen tänker definitivt rösta själv, men hans dilemma är att han inte än kunnat bestämma sig för art.

– Det är svårt. Å ena sidan vill jag gärna rösta på någon art som flyger allmänt på gårdarna på sommaren, som nässelfjäril eller påfågelöga, men å andra sidan lockar det att rösta på till exempel sorgmanteln, som kan vara riktigt allmän vår och höst, säger han.

Sorgmantlar som har överlevt vintern börjar flyga i april. Då har de nästan vita vingkanter. Bild: Juha Varrela

Ju mer man vet om fjärilar och ju mer man går på känslor desto svårare tycks det bli att välja art.

– Aurorafjärilen är ett riktigt vårens sändebud, och min dotter heter Aurora. Den kunde vara ett bra val, aurorafjärilen är så vacker och trevlig, säger Nupponen.

Aurorafjärilen är ett säkert vårtecken. Hanen har karakteristiska orangefärgade vingfläckar som honan saknar. Bild: Juha Varrela

För den som föredrar att rösta på en stor och ståtlig fjäril rekommenderar Nupponen aspfjärilen. Honorna kan bli så stora att folk har misstagit dem för fåglar.

Aspfjärilen är en av Finlands största fjärilar. Den trivs uppe i trädkronorna, och sitter sällan på blommor, men kommer tidvis ner på marken för att suga fukt till exempel från grusvägar. Bild: Juha Varrela

En tanke bakom beslutet att utse en nationalfjäril är att väcka allmänhetens intresse för fjärilar och ta ansvar för deras livsmiljöer.

– Arter som är knutna till öppna och solexponerade åsar, torrängar, ängar och myrar är på tillbakagång, säger Nupponen.

Samtidigt har nya fjärilsarter etablerat sig i Finland.

– Generellt ser det ganska bra ut då nya arter har kommit in söderifrån som en följd av klimatförändringen. Men i gengäld håller vissa nordliga arter på att försvinna, säger Nupponen.

Blåvinge, guldvinge, citronfjäril...

HBL frågar tre naturprofiler vilken fjäril de helst skulle se som Finlands nationalfjäril och varför. Så här svarar de:

Jere Kahanpää är insektsforskare och håvar in både flugor och fjärilar. Hans favorit till nationalfjäril är den violetta blåvingen. Bild: HBL arkiv / Niklas Tallqvist

Jere Kahanpää, insektsforskare, Helsingfors universitet: Violett blåvinge. Den är vacker och den lever i hela landet, i mycket typiska finländska miljöer som på tallmoar och vid myrkanter. Men den finns inte bland de tjugo kandidaterna, de har tagit med en annan blåvinge i stället.

Tosteblåvingen är den enda av blåvingarna som finns med bland de 20 kandidaterna på listan. Bild: Juha Varrela

Anne Antman på Natur och Miljö värnar om mångfald i jordbruksmiljöer. Bild: HBL arkiv / Tor Wennström

Anne Antman, miljövårdschef, Natur och Miljö: Vitfläckig guldvinge. Den gnistrar som en juvel, och den är knuten till ängs- och betesmarker som är miljöer i jordbrukslandskapet med rik biologisk mångfald.

Den vitfläckiga guldvingen har länge varit vanlig i södra och mellersta Finland. Efter millennieskiftet har den börjat förekomma längre norrut, ända till Sodankylä. Bild: Juha Varrela

Björn Federley, långvarig programvärd i Naturväktarna, tycker att citronfjärilen skulle utses till nationalfjäril. Bild: HBL arkiv

Björn Federley, tidigare programledare för Naturväktarna: Citronfjäril. Den vore ett utmärkt val, för den är bland de första fjärilar man ser på våren, ett verkligt vårtecken.

Citronfjärilen övervintrar som fullbildad fjäril och flyger tidigt på våren, parar sig tidigt och flyger tills den dör i juni. Lyckas parningen väl flyger nästa generation redan i juli-augusti. Bild: Mikael Manninen

Av Finlands cirka 2 300 etablerade fjärilsarter är bara 5 procent eller knappt 130 arter dagfjärilar, och bara en del av dem är allmänna, spridda över stora delar av landet och relativt lätta att se och känna igen.

Tjugo sådana kandidater i nationalfjärilsomröstningen presenteras i ord och bild på webbplatsen nationalfjaril.fi. Vem som helst får rösta, men bara en gång. Omröstningen pågår till den 4 juni och nationalfjärilen kungörs 14 juni.

En avsikt med projektet är att öka allmänhetens kännedom om fjärilar. De är viktiga som pollinerare och reglerare av växtpopulationer, och som näring för andra djur. Fjärilarna är också utmärkta indikatorer på naturens tillstånd.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning