Finland drar nytta av Nord Stream 2

Bild: EPA/JENS BUETTNER

Cirka 430 miljoner euro och 2 600 årsverken. Det är den ekonomiska nytta Finland drar av gasledningsprojektet Nord Stream 2, enligt en analys gjord av konsultföretaget Arthur D. Little.

Nord Stream 2 har beställt den analys av Arthur D. Little (ADL) som visar att den ekonomiska nyttan av den nya gasledningen uppgår till 5,15 miljarder euro på EU-nivå under en period på fem år. Summan är räknad på det arbete som utförs i olika EU-länder och på de arbetstillfällen som den planerade gasledningen ger upphov till. Även en tillväxt i bruttonationalprodukten är inräknad.

Konsultföretaget räknar med att naturgas till ett konkurrenskraftigt pris inom EU och ett lägre pris för att åstadkomma en minskning av koldioxidutsläppen ger Nord Stream 2 ytterligare ekonomiska fördelar. Ledningsbolaget har beställt utredningen för att de ekonomiska konsekvenserna av projektet enligt dess åsikt inte kommit fram förr.

Naturgasledningen Nord Stream 2 ska löpa mellan Viborg i Ryssland och Greifswald i Tyskland. I två parallella rör är det meningen att om tre år transportera 55 miljarder kubikmeter naturgas till den mellaneuropeiska marknaden. Rören löper i närheten av den nuvarande Nord Stream 1.

Den planerade gasledningen har gett upphov till politisk oenighet inom EU. Frågan om ett ökat beroende av rysk gas har lyfts, liksom frågan huruvida gasimporten är i linje med EU:s energistrategi. Flera östeuropeiska medlemsländer motsätter sig ledningen, medan Tyskland, som enligt ADL:s analys också drar den största direkta ekonomiska nyttan av ledningen inom EU, hör till de starka förespråkarna. Cirka fem procent av ledningens investeringar landar enligt analysen i Finland.

När Nord Stream byggde sin första gasledning mellan Ryssland och Tyskland innebar det direkta och indirekta inkomster för de finländska parterna på knappa 180 miljoner euro, men det är oklart om beräkningsgrunderna är desamma som i ADL:s analys. De finländska inkomsterna består bland annat av rör för gasledningen lagras och bestryks i Koverhar i Hangö och Mussalö i Kotka som är logistiska centralorter för bygget i Finland.

De finländska intressena för ledningen ökar om Fortums bud på den tyska energijätten Uniper går igenom. Uniper är ett av de västeuropeiska företag som är med och finansierar gasledningen som ägs av ryska Gazprom. Nord Stream 2 understryker att det är ett rent kommersiellt projekt som finansieras av flertalet västerländska energibolag. Förutom Uniper har brittisk-nederländska Shell, tyska Wintershall, österrikiska Omv och franska Engie förbundit sig att vara med och finansiera gasledningen.

Den allra största ekonomiska nyttan av ledningsbygget drar enligt ADL:s analys Ryssland. En knapp tredjedel av pengarna stannar där.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning