Finland deltar i krigsövning i Estland

Försvarsmaktens landstridskrafter deltar med en styrka på 41 beväringar och officerare i den estniska försvarsövningen Kevadtorm (vårstorm) som började på måndagen i landskapet Virland i Estland.

De finländska beväringarna från Kajanaland och Karelen leds av befäl från Björneborgs brigad. Sammanlagt 9 300 soldater från 16 olika länder beräknas delta i krigsövningen som pågår till den 17 maj, uppger Försvarsmakten på sin sajt.

Syftet med krigsövningen är att testa pionjärtruppernas handlingskraft i samband med internationella uppdrag. Försvarsövningen äger rum i närheten av garnisonerna i Jõhvi och Tapa i nordöstra Estland.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning