Finland deltar i krigsövning i Estland

Försvarsmaktens landstridskrafter deltar med en styrka på 41 beväringar och officerare i den estniska försvarsövningen Kevadtorm (vårstorm) som började på måndagen i landskapet Virland i Estland.

De finländska beväringarna från Kajanaland och Karelen leds av befäl från Björneborgs brigad. Sammanlagt 9 300 soldater från 16 olika länder beräknas delta i krigsövningen som pågår till den 17 maj, uppger Försvarsmakten på sin sajt.

Syftet med krigsövningen är att testa pionjärtruppernas handlingskraft i samband med internationella uppdrag. Försvarsövningen äger rum i närheten av garnisonerna i Jõhvi och Tapa i nordöstra Estland.