Finland deltar i flera internationella militärövningar i sommar

Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Finländska soldater övar aktivt inte bara hemma utan också i olika delar av Östersjön under början av juni. Internationella övningar ordnas i Baltikum, Sverige, Polen och på Östersjön.

I övningarna deltar flygvapnets jaktplan samt trupper och materiel från armén och marinen.

På måndag blir det liv vid Finlands sydkust då en internationell truppstyrka övar landstigning i Hangö. Den cirka 600 man starka amfibieavdelningens verksamhet i Syndalen är en del av övningen BaltoOps 16 som i huvudsak hålls i norra Östersjön och i Sverige.

Saber Strike 16 i Estland, Lettland och Litauen. Cirka 50 soldater från Björneborgs brigad deltar.

BaltOps 16 i Finland, Sverige och på Östersjön. Minfartyget Uusimaa och 140 kustjägare från Nylands brigad deltar.

Ramstein Alloy 2. Internationell flygvapenövning i internationellt och baltiskt luftrum. Hornet-jaktplan från Karelska flottiljen deltar.

Anakonda 16 i Polen. Över 25 000 soldater deltar, från Finland bara tre stabsofficerare.

I landstigningsövningen i Hangö deltar förutom finländarna också soldater från Sverige, USA, Nederländerna, Italien, Storbritannien och Tyskland.

– Det här är en liten del av BaltOps-övningen säger Huvudstabens informationschef Eero Karhuvaara.

Enligt marinen deltar 4 500 soldater och ett hundratal fartyg, bland dem tre ubåtar, i årets BaltOps. Från Finland deltar minfartyget Uusimaa och 140 soldater från kustjägarkompaniet vid Nylands brigad.

Björneborgs brigad till Estland

Övningen Saber Strike som leds av USA:s trupper i Europa inleds i Estland den 11 juni. Finland har deltagit i den tidigare och är med också nu. Denna gång deltar cirka 60 soldater från Björneborgs brigad. Av dem hör cirka 50 till EU:s stridsavdelning 2016.

Såväl BaltOps som Saber Strike är övningar som ordnas varje år, den förstnämnda hålls nu för 44:e gången. Tidigare har också Ryssland deltagit.

Flygvapnets Hornet-jaktplan övar nästa vecka identifieringsflygningar och luftstrider tillsammans med Nato. De finländska planen deltar i övningen Ramstein Alloy utgående från flygbasen i Rissala, men de kommer också att använda Siauliaibasen i Litauen.

I övningen deltar också flygplan från bland annat Storbritannien, Portugal och Tyskland. Flygplanen flyger i internationellt och baltiskt luftrum.

Den största av försommarens militärövningar är Anakonda 16 som leds av Polen. Enligt de amerikanska Europatruppernas hemsida deltar över 25 000 soldater och annan personal i övningen. På sidan betonas att den hålls lämpligt inför Natos toppmöte i Warszawa i juli.

Finland deltar i den övningen med bara tre officerare.

– Alla tillhör staben och ska bland annat evaluera övningen, säger Karhuvaara.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning