Finland deltar i flera internationella militärövningar i sommar

Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Finländska soldater övar aktivt inte bara hemma utan också i olika delar av Östersjön under början av juni. Internationella övningar ordnas i Baltikum, Sverige, Polen och på Östersjön.

I övningarna deltar flygvapnets jaktplan samt trupper och materiel från armén och marinen.

På måndag blir det liv vid Finlands sydkust då en internationell truppstyrka övar landstigning i Hangö. Den cirka 600 man starka amfibieavdelningens verksamhet i Syndalen är en del av övningen BaltoOps 16 som i huvudsak hålls i norra Östersjön och i Sverige.

Fyra övningar

Saber Strike 16 i Estland, Lettland och Litauen. Cirka 50 soldater från Björneborgs brigad deltar.

BaltOps 16 i Finland, Sverige och på Östersjön. Minfartyget Uusimaa och 140 kustjägare från Nylands brigad deltar.

Ramstein Alloy 2. Internationell flygvapenövning i internationellt och baltiskt luftrum. Hornet-jaktplan från Karelska flottiljen deltar.

Anakonda 16 i Polen. Över 25 000 soldater deltar, från Finland bara tre stabsofficerare.

I landstigningsövningen i Hangö deltar förutom finländarna också soldater från Sverige, USA, Nederländerna, Italien, Storbritannien och Tyskland.

– Det här är en liten del av BaltOps-övningen säger Huvudstabens informationschef Eero Karhuvaara.

Enligt marinen deltar 4 500 soldater och ett hundratal fartyg, bland dem tre ubåtar, i årets BaltOps. Från Finland deltar minfartyget Uusimaa och 140 soldater från kustjägarkompaniet vid Nylands brigad.

Björneborgs brigad till Estland

Övningen Saber Strike som leds av USA:s trupper i Europa inleds i Estland den 11 juni. Finland har deltagit i den tidigare och är med också nu. Denna gång deltar cirka 60 soldater från Björneborgs brigad. Av dem hör cirka 50 till EU:s stridsavdelning 2016.

Såväl BaltOps som Saber Strike är övningar som ordnas varje år, den förstnämnda hålls nu för 44:e gången. Tidigare har också Ryssland deltagit.

Flygvapnets Hornet-jaktplan övar nästa vecka identifieringsflygningar och luftstrider tillsammans med Nato. De finländska planen deltar i övningen Ramstein Alloy utgående från flygbasen i Rissala, men de kommer också att använda Siauliaibasen i Litauen.

I övningen deltar också flygplan från bland annat Storbritannien, Portugal och Tyskland. Flygplanen flyger i internationellt och baltiskt luftrum.

Den största av försommarens militärövningar är Anakonda 16 som leds av Polen. Enligt de amerikanska Europatruppernas hemsida deltar över 25 000 soldater och annan personal i övningen. På sidan betonas att den hålls lämpligt inför Natos toppmöte i Warszawa i juli.

Finland deltar i den övningen med bara tre officerare.

– Alla tillhör staben och ska bland annat evaluera övningen, säger Karhuvaara.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning