Finland bygger för kärnavfall men Sverige ifrågasätter säkerheten

I provgrottan Onkalo har Posiva redan i flera år borrat för att kontrollera berggrunden för att se hur den på olika ställen lämpar sig för slutförvaringen. Bild: Jussi Partanen

Det finns obesvarade frågor som kan påverka slutförvarets säkerhet på sikt, skriver svenska Kärnavfallsrådet i ett färskt utlåtande. Finländska Posiva har ändå redan börjat bygga sin inkapslingsanläggning för kärnavfall.

Posiva, det företag som ansvarar för slutförvaringen av högaktivt kärnavfall i Finland, bygger nu en inkapslingsanläggning i Euraåminne. I anläggningen ska kärnavfallet inneslutas i kopparkapslar. Samtidigt pågår invid arbetet med grottan för slutförvar. Tanken är att nästa år kunna anhålla om att få ta slutförvaret i användning och det första kärnavfallet skulle då begravas under 2020-talet.

Medan arbetet med världens första slutförvar för högaktivt, utbränt kärnbränsle pågår för fullt i Euraåminne är tillståndsprocessen för en motsvarande anläggning i Sverige fortfarande inte klar. Där kom Kärnavfallsrådet, en tvärvetenskaplig kommitté som ger den svenska regeringen råd kring slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle, i mitten av september med ett kritiskt utlåtande. Det finns obesvarade frågor kring kopparkapslarnas skyddsförmåga, bland annat vad gäller försprödning och frätning, anser rådet bland annat.

Strålsäkerhetscentralen Stuk följer noga med både forskningen och diskussionen i Sverige. Direktör Jussi Heinonen på Stuks avdelning för övervakning av kärnavfall poängterar att det gäller att se till helheten när man diskuterar slutförvaret.

– Det är klart att detaljer som kopparkapslarnas hållbarhet är viktiga, men samtidigt måste man beakta var kapslarnas läggs ner, hur de innesluts, berggrundens beskaffenhet och allt annat som inverkar på slutförvarets säkerhet, säger Heinonen.

Han understryker att säkerheten hur som helst är det som går först. Slutförvaret i Euraåminne är det första i sitt slag och det gäller att vara öppen och ödmjuk inför forskningsrön som kommer under resans gång.

Många utredningar

Posivas motsvarighet Svensk kärnbränslehantering (SKB) och Stuks motsvarighet Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i sina egna utlåtanden betraktat kopparkapslarnas säkerhet som tillräcklig. Men mark- och miljödomstolen som ska rekommendera ett ja eller nej till slutförvaret har krävt utredningar på flera punkter.

Heinonen påminner om att Posiva måste ansöka om tillstånd att ta sin anläggning i användning innan de första kapslarna med kärnavfall läggs ner i slutförvaringsgrottan. Stuk kommer då att göra sin säkerhetsbedömning och säkerheten ska som helhet vara tillräcklig innan ett sådant tillstånd beviljas, påpekar han.

I Sverige är det regeringen som ska bevilja SKB tillstånd att bygga slutförvaret. Kärnavfallsrådet skriver i sitt utlåtande att det i nuläget inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att avgöra om utestående frågor kring kopparkapslarnas och övriga barriärers skyddsförmåga kommer att bli positivt besvarade.

– Posiva har gjort sin bedömning att investera i inkapslingsanläggningen och slutförvaret med den vetenskapliga grund som finns, det är en medveten risk, säger Heinonen.

Posivas vd Janne Mokka konstaterade då byggnadsarbetet i Euraåminne inleddes att experter jobbat i 40 år för att ta fram ett tryggt slutförvaringskoncept. Posiva följer med diskussionen i Sverige och samarbetar med SKB.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning