Finland borde höja sin flyktingkvot

Syriska flyktingar i ett läger utanför Grekland. Bild: SIMELA PANTZARTZI

En stor del av de flyktingar som har lyckats ta sig in i Finland har fått negativa beslut från myndigheterna, och i princip måste de tillbaka till krigszonen.

På grund av konflikter och politisk instabilitet i olika delar av världen har antalet flyktingar ökat rekordmycket sedan andra världskriget. Därför såg Finland liksom resten av EU-länderna vågor av flyktingar 2015. Men under det här året har antalet asylsökare till Finland och andra EU-länder minskat dramatiskt. Detta innebär inte att alla politiska konflikter, blodiga krig och andra faktorer i anslutning till den globala flyktingkrisen har lösts. Men konflikter och krig pågår fortfarande och människor lider fortfarande.

En stor del av de flyktingar som har lyckats ta sig in i Finland har fått negativa beslut från myndigheterna, och i princip måste de tillbaka till krigszonen.

Därför borde Finlands regering se till frågan, reagera och ta sitt globala ansvar för att lösa problemet. Men vilken är lösningen? Och vad kan Finland erbjuda? Ett enkelt svar är att höja flyktingkvoten! Genom att höja kvoten för flyktingar kan Finland hjälpa de mest utsatta flyktingarna, till exempel offer för tortyr och våld, personer med funktionshinder, äldre, barn och ensamstående mammor. Under hela 2000-talet har Finlands årliga flyktingkvot varit konstant, det vill säga nästan 750 personer.

Under perioden 2014–2015 har Finland höjt sin kvot till 1 050 personer på grund av den syriska krisen. Det anses att Finlands reaktion inte är tillräcklig, och att detta antal definitivt borde höjas radikalt. Flera partiledare har i år talat för möjligheten att öka Finlands årliga flyktingkvot betydligt. Men, ofta är löftet bundet till det faktum att antalet asylsökande som anländer till Finland kommer att falla.

De andra nordiska länderna har högre flyktingkvot än Finland. Till exempel Norge tar emot fler än 3 000 kvotflyktingar per år, också Sverige har lovat höja sin årliga flyktingkvot från 1 900 till 5 000 personer. Det har rapporterats att USA tar emot det högsta antalet kvotflyktingar i världen, cirka 50 000 personer per år, medan EU-länderna tar bara cirka 10 000 personer.

Det är klart att när det finns en konflikt i ett land är det grannländerna som är flyktingarnas största centrum. Den mesta instabiliteten och de flesta konflikterna finns och sker i utvecklingsländerna, därför bär u-länderna det största ansvaret för den här historiska flyktingkrisen. Enligt statistiken är nästan 86 procent av alla flyktingar bosatta i u-länderna. Enligt UNHCR tar enbart Uganda hand om 500 000 flyktingar och asylsökande.

Detta är ett gemensamt budskap från tjugofem finländska frivilligorganisationer, inklusive Finlands somaliska förbund, som publicerades den här månaden.

Arshe Said ordförande för Finlands somaliska förbund och forskare vid Aalto-universitetet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning