Finland beviljar 67 miljoner euro i humanitärt bistånd

Anne-Mari Virolainen. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Syriens kris i fokus för årets första utdelning av biståndsmedel.

På beslut av utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen (Saml) beviljar Finland 67 miljoner euro till humanitära biståndsorganisationer. Biståndet kanaliseras genom de största FN-organen, Röda Korset och sex finländska organisationer.

Geografiskt fokuseras den humanitära verksamheten till Afrika, 12,5 miljoner euro, och Mellanöstern, 17,3 miljoner euro. Den största andelen av biståndet – 12,6 miljoner euro – riktas till den svåra humanitära krisen i Syrien. Finland deltar i tre givarkonferenser i april, som förutom Syrien behandlar de humanitära kriserna i Jemen och i Demokratiska republiken Kongo. Utöver dessa riktas stöd bland annat till Irak, Somalia och Sydsudan.

De största mottagarna av Finlands biståndsmedel är FN:s flyktingkommissariat UNHCR (15,5 miljoner euro), Livsmedelsprogram WFP (13 miljoner euro) och Internationella rödakorskommittén ICRC (10,7 miljoner euro).

De finländska organisationerna som får medel för humanitärt bistånd är Finlands Röda Kors, Kyrkans utlandshjälp, Rädda Barnen, Plan Finland, Finlands World Vision och Fida International. En betydande del av Finlands humanitära bistånd, totalt 34,5 miljoner euro, betalas till organisationerna i form av allmänt bidrag och icke-specificerad nödhjälp, eftersom det gör biståndet snabbare och effektivare.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03