Vill ditt företag också vara med och rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer? Kom med här

Donera till Östersjön genom att bli en månatlig givare här

Du får:

+ Aktuell information om Östersjön och dess tillstånd

+ Vårt nyhetsbrev med information om Östersjön och dess tillstånd samt om stiftelsens Östersjörelaterade evenemang.

+ Vår givarrapport, som publiceras elektroniskt två gånger per år, mer information om hur våra projekt framskrider här

Tillståndshavare: John Nurminens Stiftelse

Tillståndsnummer: RA/2016/682 /31.10.2016

Tid och område för anordnande av insamling: 1.1.2017–31.12.2021, hela Finland förutom Åland.

De medel som samlas in används för att skydda Östersjön och dess kulturarv.

Ytterligare information här

John Nurminens Stiftelse är en privat och oberoende aktör som grundades 1992.

Sedan dess har stiftelsen utvidgat sin verksamhet från befrämjandet av havskultur till skyddandet av Östersjön – år 2005 påbörjades de konkreta och mätbara skyddsåtgärderna för havet i Ett rent Östersjön-projektet.

– Vi vill bevara Östersjön för kommande generationer och ge alla en möjlighet att behålla relationen till havet. Vår stiftelse gör det genom att fortsätta sagan om Östersjön och genom storskaliga konkreta sjöräddningsprojekt som bekämpar Östersjöns övergödning genom att minska mängden fosfor och kväve. Dessa två är de främsta eutrofieringsorsakarna – blåalgerna behöver dem för att leva och blomstra, förklarar Annamari Arrakoski-Engardt som är vd för John Nurminens Stiftelse.

John Nurminens Stiftelse har ett femtontal Östersjöprojekt på gång och trots att de flesta är havsorienterade, finns också projekt som har fokus på att minska näringsbelastningen från land, eftersom lantbruket är den största enskilda belastaren. Men också den interna belastningen behöver åtgärder för att bekämpas.

– Vi har projekt som ämnar minska på den fosfor som runnit ut i Östersjön under årtionden och sitter kvar i havet. Finansiellt stöd är viktigt för en aktör som vi, för att vi ska kunna fortsätta med dessa projekt för att kämpa mot Östersjöns eutrofiering.

Klimatförändringen den största utmaningen

Enligt Arrakoski-Engardt skulle man för 5 år sedan ha kunnat hävda att situationen på den Östra Finska viken är bra och inte ens blåalgerna och de varma somrarna skulle kunna rubba det. Men de senaste åren har man sett effekterna av klimatförändringen.

– Eftersom Östersjön är ett grunt bräckvattenområde, syns klimatförändringen där starkt i form av eutrofiering, stigande vattentemperaturer, växling i havsförsurning och ökad näringsbelastning från land på grund av större regnnederbörd. Det här fortsätter den onda cirkeln förklarar Arrakoski-Engardt.

Klimatförändringen förvärrar de problem som redan existerar i Östersjön. Ifall ekosystemet faller, försvinner också arter och organismer.

– Vårt sätt att fungera i den här saken är att trappa upp våra sjöräddningsåtgärder så att situationen i Östersjön inte går så långt att det biologiska mångfaldet försvinner. Artförlusten har väckt mycket uppmärksamhet och våra eutrofieringsbekämpande åtgärder möjliggör bevarandet av den biologiska mångfalden i Östersjöns marina ekosystem.

Ät fisk på Östersjödagen

Östersjön behöver stöd året runt - inte bara då algblomningen chockerar sommarfirare. Därför lanserade John Nurminens Stiftelse för två sedan den internationella Östersjödagen som i år firas torsdagen 26.8.2021. Stora och små företag, städer, skolor och andra aktörer på flera kanter av Östersjön deltar på något sätt med ett tema eller inlägg som passar dem. Åbo stad till exempel utmanar sina stadsbor att dagen till ära äta fisk och stadens restauranger att utveckla en speciell Östersjömeny.

– Vi upplevde att Östersjön behövde och förtjänar en egen internationell dag. En dag då vi uppmärksammar havets historia och nutid, firar dess kultur och funderar på dess framtid på olika språk och i samarbete med andra. Företag kan ordna egna evenemang eller donera till aktörer som dagligen kämpar för Östersjöns framtid.

På politisk nivå har man enligt Arrakoski-Engardt kommit långt – till en nivå, där man måste fortsätta arbetet. Länderna kring Östersjön kämpar i överenskommelse tillsammans för havet, men Östersjön behöver allas uppmärksamhet.

– En stiftelse som vår har lätt att diskutera och samarbeta med företag, eftersom vår verksamhet är direkt resultatdriven och mätbar. Företag som donerar till John Nurminens Stiftelse får resultatdata och kan se att deras stöd verkligen hjälper och är betydelsefullt för Östersjön och dess framtid. I företagsvärlden har man kommit långt inom socialt och miljöansvar och företag vill se konkreta resultat.

KSF Media är med och stöder Östersjöprojektet. Av nya prenumerationer gjorda före slutet av augusti donerar KSF tio euro till John Nurminens Stiftelse.

Man kan fira Östersjödagen med ett dopp i havet eller med att äta hållbart fiskad fisk från Östersjön. Bild: Privat

Spridning av kalksten i Kolaviken i Rymättylä, för att permanent binda fosfor i havsbottnen. Bild: Tara Jaakkola / John Nurminens Stiftelse