Finland behöver Hasan Khademi

Är det inte straffbart i Finland att skicka en person i döden? Vem står till svars för ett sådant beslut?

Nej, det här är inte sant! Med förskräckelse läser jag om Hasan Khademi som förvaltningsdomstolen inte vill ge asyl åt (HBL 23.10) och (HBL 25.10). Migris utredning är bristfällig. Dålig reklam för Finland.

Vi är många som läst om vilket geni Hasan är. Han om någon skulle vara en stor tillgång för Finland. Just sådana unga behöver vi. All hjälp och allt stöd ska vi ge dem.

Enligt Mikko Pyhälä, tidigare verksam på ambassaden i Afghanistan, som försvarar Hasan skulle en utlämning betyda livsfara för denne i Afghanistan. Pyhälä säger till och med att Hasan kunde vara en framtida Nobelpristagare.

I Finland behöver vi mera barn säger våra politiker. Det föds för få. Vi vet att Hasan skulle vara en "investering" för Finland. Vi behöver Hasan!

Är det inte straffbart i Finland att skicka en person i döden? Vem står till svars för ett sådant beslut?

Det är otroligt att Hasan inte kan anhålla om uppehållstillstånd. Det räcker inte med gymnasiestudier som motivering. Värdesätter inte Finland utbildning? Nu har det definitivt gått för långt! En yrkesutbildning skulle fylla kraven. Hasan ska ögonaböj söka in till en yrkesutbildning! Han blir ett hopp för många unga, en förebild. Om man försöker sitt yttersta och inte ger upp blir det en framgång.

Har vi ett rent samvete? Hasan ligger nu på Finlands samvete.

Marika Kuusakoski Esbo

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46