Finland behöver en ärlig offentlig diskussion om EU och euroområdet

De förslag som nu diskuteras är steg i rätt riktning om vi vill ha ett stabilt euroområde också om tjugo år.

Återigen är Europa i krishanteringsläge. Hittills har den europeiska centralbanken hållit ihop EU när det knakat, men den ekonomiska chock som följer coronaviruset har igen avslöjat valutaunione...