Finland är inte en ö

Skogen, Finlands gröna guld, knep första platsen i serien Så formades Finland. Finnarna blev med tiden experter på svedjebruk och hur man maximerar skörden med hjälp av sveden, som här i Suojärvi 1934. Bild: Museiverket

Serien kunde med fördel mera ha beaktat att Finland och finländarnas liv har formats också som en del av den globala och europeiska utvecklingen.

Staffan Bruuns serie "Så formades Finland" ger en mångsidig bild av faktorer som har format vårt land. Vissa avsnitt kan ifrågasättas och många fler kunde föreslås. Men det är förvånande att Bruun och hans sakkunnige, professor Nils Erik Villstrand, i så hög grad har koncentrerat sig på händelser och personer innanför eller kring vårt lands gränser.

Serien kunde med fördel mera ha beaktat att Finland och finländarnas liv har formats också som en del av den globala och europeiska utvecklingen.

Finland skulle inte vara sig likt utan kolonialismen. I avsnittet om skogen nämns att Finlands ekonomi sedan 1600-talet byggde på tjära och virke till segelfartyg – som användes i kolonialhandeln. I avsnittet om Columbus nämns potatisen, men kolonialismen gav oss mycket mera som hör till vår vardag: kryddor, gummi, bomull – och inte minst kaffe. Vanliga butiker hette kolonialvaruaffärer.

I synnerhet under efterkrigstiden har oljeutvinningen spelat en avgörande roll för finländarnas liv. Oljan har drivit bilar, traktorer, flyg och industrier, värmt hus, men också gett oss plasten och konstfiberkläder.

Listan kunde göras hur lång som helst: elektriciteten, telefonen, radio och tv, antibiotikan, rymdsatelliterna, informationstekniken, de sociala medierna. En sådan mer global inriktning skulle naturligtvis försvåra avgränsningen. Men den skulle vara nog så viktig för att påminna oss om att Finland inte är en ö.

Ulf Särs Helsingfors

Svar Ulf Särs har en poäng och självfallet knackade bilen, kylskåpet, elektriciteten, Gutenberg och Edison på dörren till serien, men ratades för att de representerar globala fenomen som kunde ingå i motsvarande serie i vilket land som helst. Upplagan hade kanske vuxit på det sättet, men genom att hålla oss till inhemska fenomen som tangon, spriten och moderskapsförpackningen kan serien heta "Så formades Finland" och inte "Så formades världen".

Staffan Bruun Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning