Finland är först ut med att certifiera smarta enheters säkerhet

Det nylanserade Cybersäkerhetsmärket ska hjälpa finländarna att köpa trygga smartprodukter framöver. Bild: Pixabay

På tisdagen lanserade Transport- och kommunikationsverket Traficom det så kallade Cybersäkerhetsmärket, som ska hjälpa finländarna att köpa säkra smartprodukter framöver.

Smarta hem blir allt vanligare i landet. Värmeelement, lampor, klockor och dörrlås är enbart ett fåtal av alla de föremål som i dag kan kopplas till nätet.

Eftersom apparaterna kontinuerligt samlar in information om användarna bör man som konsument fästa allt större uppmärksamhet vid informationssäkerheten i apparaterna, påminner Traficom.

För att underlätta för konsumenterna, lanserade Traficom på tisdagen ett nytt så kallat Cybersäkerhetsmärke. Finland blev då det första landet i Europa där smarta enheters säkerhet garanteras genom en certifierad märkning.

– Informationssäkerheten i de apparater som finns på marknaden varierar och än så länge har det inte funnits ett enkelt sätt för konsumenterna att skilja på säkra och osäkra apparater. Cybersäkerhetsmärket svarar på detta behov och gör köpbeslutet lättare, säger Jarkko Saarimäki, direktör för Cybersäkerhetscentret vid Traficom.

Script:

Iframe:

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning