Finland åldras på fler språk

Bild: Anni Reenpää

Var femte finländare har fyllt minst 65 år, rapporterar Statistikcentralen. Vid årsskiftet fanns det 1,12 miljoner som hade fyllt 65 år.

Enligt Eurostats statistik är andelen 65 år fyllda den sjätte största bland länderna i EU.

Statistikcentralen rapporterar också att antalet finländare som har finska, svenska eller samiska som modersmål minskade i fjol för andra året i följd. I fjol minskade de med nästan 4 000 personer. I stället ökade antalet personer med främmande språk som modersmål med drygt 19 000.

De största grupperna främmande språk är ryska, estniska och somaliska.

Av Finlands befolkning på 5 487 308 personer har sex procent ett främmande språk som modersmål. I Nyland var deras andel störst, 11,3 procent, och minst i Södra Österbotten, 2,0 procent. 

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33