Fingrarna bort från mitt hav

Det är bra att Myrberg och Leppäranta i sin bok om Östersjön tar upp frågan om buller i vattnet, som man tidigare inte tänkte på, skriver Erik Wahlström. Bild: KSF Media arkiv - Niklas Tallqvist

Myrberg och Leppäranta skriver att patienten Östersjön både lider av obstruktiv lungsjukdom (den trånga öppningen mot Nordsjön) och fetma (övergödning). Det enda botet mot detta är bantning.

Ju mer man läser om andra länder av typen USA eller Storbritannien desto mer tycker man om Norden.Och om vår egen Östersjö.Jag vill skydda och bevara Östersjön för att jag känner att det är mitt eget...