Finansministeriets prognos: Tillväxten i Finland fortsätter

Finansministeriet förutspår en ökning av Finlands bruttonationalprodukt och höjning av sysselsättningsgraden, men varnar för ökad protektionism i världshandeln.

Den finländska ekonomin fortsätter att växa under 2010-talets sista år, förutspår Finansministeriet i sin ekonomiska översikt. Enligt ministeriets prognos växer Finlands bruttonationalprodukt med 2,9 procent i år, med 1,8 procent år 2019 och med 1,7 procent år 2020.

Enligt ministeriet kommer också sysselsättningsgraden att stiga till 72,6 procent år 2020. År 2017 var Finlands sysselsättningsgrad 69,6 procent och ministeriets uppskattning för i år är 71,2 procent.

En ökad inkomstnivå och en förbättrad sysselsättning bidrar till att den privata konsumtionen ökar. Finansministeriet påpekar ändå att inflationen kommer att bromsa ökningen.

Överlag är ministeriet försiktigt optimistisk i sin prognos. Det spända läget inom världshandeln och hotet om höjda tullavgifter på olika håll i världen bildar dock mörka moln i den ekonomiska horisonten.

– Konjunkturbilden för Finland är gynnsam. I år växer ekonomin med god fart. Efter det avtar tillväxten. Störningarna i den internationella handeln är ett hot som, om det realiseras, slår hårt mot Finlands ekonomi, säger överdirektör Mikko Spolander i Finansministeriets pressmeddelande.

Enligt ministeriet har USA:s stål- och aluminiumtullar en förhållandevis liten inverkan på Finlands export. Om protektionismen sprider sig och tullarna blir fler kommer utvecklingen ändå att hämma också Finlands export.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03