Finansministeriet varnar för skenande statsskuld

Bild: Ksf-arkiv

Finansministeriet höjer ett varningens finger för den galopperande statsskulden och indirekta exponeringar av statsfinanserna.

Enligt Finansministeriets senaste risköversikt är de finska statfinanserna utsatta för större risker än tidigare. Statsskulden är fortsatt hög och de statliga garantierna för olika ekonomiska utfästelser fortsätter att växa.

Statsskulden har så gott som fördubblats på tio år och den har dessutom ökat kraftigt i förhållande till bruttonationalprodukten. Vid årsskiftet uppgick statsskulden till cirka 105 miljarder euro, skriver Finansministeriet i ett pressmeddelande.

Utöver skuldsättningen växer också statens indirekta finansiella exponeringar. Det sammanlagda beloppet för statsborgen och statliga garantier har vuxit från 22 till 52 miljarder euro de tio senaste åren. Det finns också en del latenta exponeringar som är kopplade till banksektorn och kommunförvaltningen.

Enligt Finansministeriet måste de offentliga finanserna stärkas och borgensexponeringarna begränsas så att den finska staten har ett större manöverutrymme i samband med ekonomiska kriser och konjunktursvackor.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03