Finansministeriet: Tillväxten en procent

Finansrådet Mikko Spolander. Bild: Markku Ulander

Finlands bruttonationalprodukt växer med 1,1 procent i år och 0,9 procent nästa år, förutspår Finansministeriet i sin nya prognos. För 2018 tror ministeriet på en tillväxt på 1,1 procent.

År 2020 ligger sysselsättningen på 70,1 procent och statsbudgetens underskott på 1,6 procent av BNP, spår Finansministeriet i sin ekonomiska prognos. Regeringen ser alltså inte ut att nå sina mål om att sysselsättningen ska nå 72 procent under den här valperioden och att staten ska sluta leva på skuld 2021.

– Det är svårt att se att underskottet skulle vara noll 2021 utan nya åtgärder, säger finansrådet Mikko Spolander.

Även om den statliga skuldsättningen nu ser ut att minska kommer den att ta ny fart i slutet av 2020-talet, enligt ministeriets beräkningar. Orsaken är befolkningen åldras.

Finansministeriet har inte beaktat vård- och landskapsreformen i sina kalkyler. Det går ännu inte att göra några numerära uppskattningar av förvaltningsreformens inverkan, säger Spolander.

Finansministeriet spår att Finlands bruttonationalprodukt växer med 1,1 procent i år och 0,9 procent nästa år. År 2018 spås en tillväxt på 1,1 procent. Tillväxten är långsam och bygger på inhemsk efterfrågan. Samtidigt bygger den inhemska efterfrågan på att hushållen skuldsätter sig.

– Vi kan inte bygga tillväxten på detta på lång sikt, varnar Spolander.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03