Finansministeriet: Tillväxten avtar år för år

Överdirektör Mikko Spolander presenterar Finansministeriets ekonomiska översikt. Enligt prognosen kommer sysselsättningsgraden att stiga. Vid slutet av det här året väntas sysselsättningsgraden vara 71,6 procent – 2021 förväntas sysselsättningsgraden vara 73,3 procent. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Den finländska ekonomin fortsätter att växa, men takten avtar. Det förutspår Finansministeriet i sin ekonomiska översikt som publicerades på måndagen.

På veckoslutet kom årets största finanspolitiska nyhet. Finland kan för första gången på tio år betala av en del av statsskulden. Nu kvitterar Finansministeriet med att det bara handlar om en engångsföreteelse.

– Vi räknar med att Finland måste öka statsskulden nästa år. Ur ett långsiktigt perspektiv har vi inte fått ordning på inkomsterna och utgifterna. Den största orsaken är att befolkningen åldras och att den arbetsföra befolkningen minskar, säger Mikko Spolander, överdirektör vid Finansministeriet.

Huruvida en ekonomisk recession knackar på dörren är förstås omöjligt att veta. Än så länge förutspår Finansministeriet inte det.

Enligt Finansministeriet kommer den finländska ekonomin att växa med 2,5 procent 2018 – nästa år förutspår Finansministeriet att tillväxten stannar på 1,5 procent. Ministeriet uppger i sin rapport att tillväxten blir mindre än en procent på medellång sikt.

– Den allra vassaste högkonjunkturen har avtagit. Vi behöver högre sysselsättning och tillväxt för att finansieringen av den offentliga ekonomin ska klara de ökande utgifterna, säger Spolander.

Orsaken till att högkonjunkturen avtar är enligt Finansministeriet inte bara de vanliga konjunktursvängningarna, utan också handelskonflikterna mellan USA och Kina samt brexit.

Finansministeriet skriver i ett pressmeddelande att de geopolitiska spänningarna till exempel kan leda till oväntade förhöjningar av oljepriset.

I takt med att tillväxten avtar uppstår ett så kallat hållbarhetsgap i ekonomin. Ett hållbarhetsgap innebär att inkomsterna och utgifterna är i obalans, vilket i sin tur innebär att statsskulden ökar.

Enligt Statistikcentralen väntas den arbetsföra befolkningen kontinuerligt minska fram till 2070. Det har Finansministeriet tagit i beaktande i sin prognos.

– Personer i arbetslivet bekostar de offentliga tjänsterna och välfärden. Därför förutspår vi att underskottet kommer att uppgå till nästan 4 procent av bnp nästa år. I september uppskattade vi att hållbarhetsgapet är 3 procent, säger finansrådet Marja Paavonen.

Men allting är inte negativt. Enligt Finansministeriets prognos kommer sysselsättningsgraden att stiga. Vid slutet av det här året väntas sysselsättningsgraden vara 71,6 procent – 2021 förväntas sysselsättningsgraden vara 73,3 procent.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning