Finansministeriet: Offentliga skulden börjar öka igen

Mikko Spolander är överdirektör på Finansministeriet. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Dämpad tillväxt gör regeringens sysselsättningsmål på 75 procent svårt att uppfylla. Finansministeriet förutspår att den offentliga skulden börjar öka igen i början av 2020-talet.

Ett av den nya regeringens viktigaste mål är att de offentliga finanserna ska vara i balans vid regeringsperiodens slut, det vill säga 2023 – förutsatt att normala förhållanden råder i världsekonomin....