Finansinspektionen kräver offentligt bud på Afarak – kroatisk finansman i centrum för värdepappershärva

Bild: Lehtikuva/Teemu Salonen

Finansinspektionen kräver med hot om vite att den kroatiske finansmannen Danko Koncar lämnar ett offentligt bud på aktierna i företaget Afarak som är noterat på börserna i Helsingfors och London. I början av februari beslöt Afaraks bolagsstämma att förbereda en sorti från Helsingfors.

Finansinspektionen väntar inte på att Afarak verkställer bolagsstämmans beslut, utan kräver nu att bolagets huvudägare lämnar ett bud på samtliga aktier. Danko Koncar har genom sitt bolag Kermas Resources Ltd meddelat att han överklagar beslutet.

Afarak Group hette fram till 2013 Ruukki Group och bland de stora ägarna finns förutom Koncar affärsmannen Kyösti Kakkonens Joensuun Kauppa ja Kone.

Finansinspektionens vite är 40 miljoner euro och börjar löpa efter att Koncar haft en månad på sig att förverkliga inspektionens beslut. Finansinspektionen har dessutom lagt ett tilläggsvite på 10 miljoner euro för varje hel månad Koncar inte uppfyller kravet. Den kroatiska finansmannen har ännu inte blivit delgiven beslutet på det sätt värdepapperslagen förutsätter, så tidsfristen har inte börjat löpa.

Koncar har försummat en av de viktigaste bestämmelserna som skyddar minoritetsaktieägare och det har kunnat minska förtroendet för värdepappersmarknaden, motiverar inspektionen sitt beslut om vitets storlek. Syftet med skyldigheten att lämna ett offentligt anbud är att skydda bolagets övriga aktieägare i en situation där det bestämmande inflytandet i bolaget är koncentrerat till en aktieägare eller till en aktieägargrupp som grundar sig på avtal eller annat samförstånd.

Finansinspektionen anser nu att Koncar tillsammans med de bolag han rår över har agerat i samråd med Hino Resources, Finaline Business och med sin maka Jelena Manojlovic för att utöva bestämmanderätten i Afarak. Verksamheten har pågått länge och systematiskt utan att placerare på marknaden känt till hur det varit. Inspektionen räknar med att de personer som agerat tillsammans så länge som sedan oktober 2009 har haft en röstandel som överstigit gränsen för skyldigheten att lämna uppköpserbjudande. Deras sammanräknade röstandel i Afarak är knappa 42 procent.

Minoritetsägarna borde enligt Finansinspektionens beräkningar erbjudas minst 2 euro och 50 cent per aktie. Summan är beräknad på aktiens värde sex månader innan skyldigheten att lämna ett bud uppkom.

Afaraks plan har varit att erbjuda minoritetsägarna 1,015 euro per aktie när bolaget dras från Helsingforsbörsen. Tanken har varit att förverkliga budet under vintern och att satsa maximalt 50 miljoner euro på att köpa aktier. Afarak avser att bli kvar på börsen i London.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning