Finansinspektionen: Kapitaltäckningen för största bankerna i Finland på god nivå

Bild: Markku Ulander

Finansinspektionen uppger att kapitaltäckningen för de största bankerna som har verksamhet i Finland är på fortsatt god nivå också i ett stresscenario. OP, Nordea och Danske Bank var med i Europeiska bankmyndigheten EBA:s stresstest.

Enligt Finansinspektionen höll OP Gruppen sin kapitaltäckning på en god nivå också i ett negativt makroekonomiskt scenario. Primärkapitalet i förhållande till riskvägda tillgångar enligt kapitaltäckningsanalysen var i stresscenariot 14,9 procent vid slutet av 2018, vilket ligger över genomsnittet för övriga banker i testet. Jämfört med utgångsläget (19,5 procent) minskade kapitaltäckningen för OP Gruppen mer än genomsnittet i stresscenariot.

Nordea och Danske Bank analyserades i stresstestet på koncernnivå och också de visade upp en fortsatt god kapitaltäckning i testet.

Danske Bank-koncernens primärkapitalrelation var vid slutet av stresscenariot 14 procent och Nordeas 14,1 procent.

EBA offentliggjorde resultaten sent på kvällen i går. Allt som allt analyserades 51 banker i 15 olika länder. I stresstestet analyserades bankernas kapitaltäckningsutveckling fram till slutet av 2018 i två olika scenarier: ett basscenario och ett stresscenario som speglar en svag makroekonomisk utveckling.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00