Finansinspektionen: Kapitaltäckningen för största bankerna i Finland på god nivå

Bild: Markku Ulander

Finansinspektionen uppger att kapitaltäckningen för de största bankerna som har verksamhet i Finland är på fortsatt god nivå också i ett stresscenario. OP, Nordea och Danske Bank var med i Europeiska bankmyndigheten EBA:s stresstest.

Enligt Finansinspektionen höll OP Gruppen sin kapitaltäckning på en god nivå också i ett negativt makroekonomiskt scenario. Primärkapitalet i förhållande till riskvägda tillgångar enligt kapitaltäckningsanalysen var i stresscenariot 14,9 procent vid slutet av 2018, vilket ligger över genomsnittet för övriga banker i testet. Jämfört med utgångsläget (19,5 procent) minskade kapitaltäckningen för OP Gruppen mer än genomsnittet i stresscenariot.

Nordea och Danske Bank analyserades i stresstestet på koncernnivå och också de visade upp en fortsatt god kapitaltäckning i testet.

Danske Bank-koncernens primärkapitalrelation var vid slutet av stresscenariot 14 procent och Nordeas 14,1 procent.

EBA offentliggjorde resultaten sent på kvällen i går. Allt som allt analyserades 51 banker i 15 olika länder. I stresstestet analyserades bankernas kapitaltäckningsutveckling fram till slutet av 2018 i två olika scenarier: ett basscenario och ett stresscenario som speglar en svag makroekonomisk utveckling.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46