Finansbranschens Kauppi vill ha strängare regler för husbolagens skuldsättning – "Bostadslånen är inte ett problem"

Finansbranschens vd Piia-Noora Kauppi vill se ett positivt kreditregister redan innan 2023. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Husbolagens skuldsättning har nästan trefaldigats på tio år.

– Tänk att Finansbranschen verkligen vill ha mer reglering, säger Finansbranschens verkställande direktör Piia-Noora Kauppi på Finansbranschens seminarium för journalister.

– Men vi oroar oss verkligen över hur snabbt husbolagens skuldsättning har ökat, säger Kauppi.

År 2007 hade husbolagen i Finland lån för kring 7 miljarder, men år 2017 var siffran redan 19 miljarder. Enligt Kauppi är det fortfarande relativt sett en liten del av skuldsättningen, men ökningen har varit väldigt snabb.

– När man köper en ny bostad så framkommer det inte alltid hur mycket skulder husbolaget har och hur högt bolagsvederlaget egentligen blir.

Kauppi föreslår bland annat ett tak för hur mycket lån husbolagen får ta och standardiserade regler för hur husbolagen informerar om lånen till exempel i marknadsföringen av nya bostäder.

Hushållen mer skuldsatta än någonsin

Finlands hushålls skuldsättning bara ökar. I dag motsvarar hushållens lån 128 procent av de disponibla inkomsterna, vilket är över medeltalet i EU och närmar sig skuldnivåerna i Sverige och Danmark. Den allra största andelen av skulderna är bostadslån, men enligt Kauppi är bostadslånen inte ett problem.

– Bostadslånen har inte ökat så värst mycket den senaste tiden och bostädernas prisutveckling har varit ganska stabil. Samtidigt har också hushållens förmögenhet ökat mer än skulderna, säger Kauppi.

Enligt Kauppi behöver bostadslånen inte fler begränsningar, som skulle leda till problem för till exempel arbetskraftens rörlighet. Hon är väldigt kritisk till förslaget att endast beakta själva bostadens värde som säkerhet för bostadslån.

– Det är inte klokt att inte se på helheten när det gäller säkerhet för lån, och beakta till exempel en aktieportfölj eller en sommarstuga. För att få lån skulle man kanske bli tvungen att sälja sina aktier, i stället för att endast vara tvungen att sälja dem om det uppstår problem med att betala tillbaka lånet.

Gillar positivt register

I veckan föreslog Justitieministeriet att Finland inför ett så kallat positivt kreditregister, det vill säga ett register över personers kreditinformation. I dag finns endast ett register över personer med betalningsstörningar.

– Vi har länge förespråkat ett positivt kreditregister, men i rapporten talades det om att registret skulle lanseras först 2023 och det är länge dit.

Sedan finanskrisen för tio år sedan har regleringen kring banker ökat väldigt mycket. Kauppi önskar ändå att lagstiftningen i finansbranschen inte skulle ändras hela tiden.

– En stor orsak till att investeringsfonder har varit en så populär produkt i Finland är att lagstiftningen ser ganska lika ut som när den skrevs på 80-talet. Men om bestämmelserna eller beskattningen ändras hela tiden så finns det ingen garanti för att den produkt jag köper i dag fortfarande är samma produkt i framtiden, säger Kauppi.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning