Finans Finland välkomnar nya bestämmelser om olaga hot – skulle lyda under allmänt åtal

Många anställda i finansbranschen utsätt för hotelser i sociala medier eller får hotfulla e-postmeddelanden, uppger Finans Finland. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Tusentals anställda i finansbranschen råkar varje år ut för riktade trakasserier.

Branschorganisationen Finans Finland välkomnar regeringens beredning av ett nytt lagförslag som ska skärpa bestämmelserna om olaga hot.

Enligt lagförslaget ska strafflagen ändras så att olaga hot lyder under allmänt åtal om gärningen riktas mot enskilda personer på grund av hens arbetsuppgift eller förtroendeuppdrag. I den nuvarande lagen är olaga hot ett målsägandebrott, vilket betyder att endast offret kan göra en polisanmälan.

"Anställda på banker och försäkringsbolag råkar dagligen ut för hot, riktade trakasserier och förföljelser. Lagförslaget är välkommet eftersom det ger arbetsgivaren bättre möjligheter att stödja och hjälpa sina arbetstagare", skriver Finans Finland.

Branschorganisationen Finans Finland säger sig ha lobbat för en lagändring sedan 2012.

"Lagförslaget avlägsnar en stor tyngd från arbetstagarens axlar. Tusentals anställda i finansbranschen drabbas varje år", säger direktör Niko Saxholm på Finans Finland i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning