Fimparnas mikroplaster förs ut till havet

Bortkastade filter innehåller inte bara plast, utan också de gifter som finns i cigaretterna: nikotin, metaller och tjära.

Europaparlamentet har nyligen godkänt ett lagförslag som skulle förbjuda engångsartiklar av plast, till exempel tallrikar, bestick och vaddstickor. Dessa kastas ofta i naturen. De degraderas slutligen till mikroplast som i havet och andra vattendrag äts av plankton och fiskar. Mikroplasten hamnar sedan i människornas och djurens organ.

I Finland röks det årligen över fyra miljarder cigaretter av vilka det blir närmare 700 000 kg fimpar. Det vanligaste skräpet på våra gator är just tobaksfimpar som med regnvatten förs till havet och andra vattendrag. Cigarettfilter tillverkas av cellulosaacetat, ett slags plast. Bortkastade filter innehåller inte bara plast, utan också de gifter som finns i cigaretterna: nikotin, metaller och tjära.

I stället för att skydda användarens hälsa (icke bevisat) fördärvar filtret omgivningen. Vi föreslår att dessa onödiga cigarettfilter gjorda av plast förbjuds.

Aira Lahtinen tandläkare sekreterare Eeva Nordman professor emerita, medicine- och kirurgie doktor Läkare mot tobak

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning