Filosofiskt på bekostnad av fiktionen när roller och identiteter blöder in i varandra i Lyra Kolis roman

Det essäistiska hantverket skiner av intelligens och elegans i Lyra Kolis roman, men framhäver svagheterna i hennes romanprosa. Bild: Matti Koli

Mens är påminnelsen om att helt nya människor kan födas, och i det finns något gäckande som romanen närmar sig. Inte som något odelat positivt – recensenten antecknar "modersförakt?" i marginalen på flera ställen i Lyra Kolis nya roman.

"Jag förstår inte vad lajv och fiktion och rus och synd och mens har med varandra att göra." Så skriver författarjaget i essän som kilats in mitt i romanen Blödningen. Essän bär titeln "Bleed", och är...