Filosofen fick terrass vid hemmet

Lagom till hundraårsminnesdagen får Georg Henrik von Wright en del av Eiraparken namngiven efter sig.

– Det är inte brukligt i Helsingfors att döpa om hela parker, förklarar biträdande stadsdirektör Pekka Sauri.

Den finlandssvenske filosofen och akademikern Georg Henrik von Wright blev 87 år gammal. På tisdag nästa vecka skulle han fylla 100 år.

– Det var ungefär för ett år sedan som en man ryckte mig i ärmen i mataffären och sade att Eiraparken borde döpas om till von Wrights park, förklarar Pekka Sauri.

Han funderade inte länge utan kontaktade stadsplaneringskontoret som föreslog att terrassen närmast von Wrights hem på Skepparegatan namnges efter den världsberömda filosofen.

– Och här vi nu, sade Sauri när minnesplaketten på stenmuren avtäcktes.

Kvartetten Lyran avrundade den lilla stämningsfulla festen i Eiraparken med serenaden Nära dig.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39