Filmprofessor tillsattes på bristfälliga meriter – nu medger Aalto-universitetet dålig vetenskaplig praxis

Utnämningen av Davis Simanis till professor i filmregi väckte uppståndelse och fick mycket publicitet. Bild: HBL-Arkiv

Davis Simanis utnämndes till professor i filmregi trots att hans cv var bristfällig och innehöll felaktigheter. Simanis bröt mot god vetenskaplig praxis, skriver Aalto-universitetet i ett utlåtande om den kontroversiella utnämningen 2016.

Den lettiske regissören Davis Simanis utnämndes till professor i filmregi vid Aalto-universitetet 2016. Utnämningen gjordes trots att fyra utomstående experter rankade Simanis som den näst svagaste eller svagaste kandidaten.

Studenterna vid Aalto-universitetet bedömde Simanis som det svagaste kortet

I valet av Davis Simanis förbigick Aalto-universitetet tre meriterade kvinnliga regissörer, nämligen Auli Mantila, Taru Mäkelä och Saara Saarela.

Professor Aleksi Bardy som ledde rekryteringskommittén förordade Davis Simanis utifrån dennes akademiska meriter. Simanis utsågs till professor av dåvarande dekanus Anna Valtonen.

Nu medger Aalto-universitetet att Davis Simanis akademiska meriter innehöll felaktiga uppgifter angående tidigare anställningar samt bristfälliga uppgifter vad gäller hans vetenskapliga publikationsverksamhet.

Enligt Aalto-universitetet var Davis Simanis meritförteckning inte korrekt och han bröt mot vetenskaplig praxis. Aalto-universitetet har förbundit sig att följa god vetenskaplig praxis och att utreda alla misstankar om brott mot det

Utnämningen av Davis Simanis väckte uppståndelse och ledde till att Simanis inte tog emot den erbjudna professuren. Däremot arbetade han som timlärare vid högskolan 2017.

Professuren i filmregi vid högskolans Institution för filmkonst och scenografi lediganslogs på nytt och innehas nu av Saara Saarela.

Läs mera: Aalto trotsade expertisen i valet av filmprofessor

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning