Fick du en gåva från ett land utanför EU? Så här undviker du otrevliga överraskningar med tullavgifter

Bild: Mostphotos

Student- och examinationsfesterna innebär högsäsong för gåvor. För att jubilaren ska få fira i fred utan otrevliga överraskningar påminner Tullen om vilka regler som gäller för importerade gåvor.

Jubilaren kan bli tvungen att förtulla en gåva som skickats från ett land utanför EU. Om värdet på gåvan inte överskrider 45 euro får man i vanliga fall ta emot den utan att betala skatt eller tulldeklarera.

Gåvor som skickas från ett land utanför EU ska alltid förtullas, trots att de är helt vederlagsfria. Om man får en ankomstavi om en försändelse som ska tullklareras, måste man be avsändaren att meddela vad gåvan innehåller och vad den är värd.

Det finns gåvor som alltid ska tullklareras, oavsett gåvans värde. Mervärdesskatt och punktskatt uppbärs alltid när en gåvoförsändelse innehåller alkoholdrycker eller tobaksprodukter. Snus är däremot förbjudet att ta emot.

Åland är ett undantag

Det finns områden som hör till EU:s tullområde men inte till skatteområdet, till exempel Kanarieöarna, Kanalöarna och Åland. Gåvoförsändelser från dessa områden ska tullklareras på samma sätt som försändelser som kommer från andra delar av världen.

En privatperson kan ta emot gåvor som har skickats av en annan privatperson inom EU:s skatteområde direkt till sitt hem utan tulldeklaration. För försändelsen uppbärs varken tull eller mervärdesskatt om produkten tillverkats inom EU:s skatteområde eller redan förtullats in i EU.

En produkt som beställts från en nätbutik i en annans namn är inte en gåva. Priser, gåvor och affärsgåvor som skickas av företag är skattepliktiga, likaså gåvor som företag beställer till sina kunder eller anställda.

Du behöver inte betala tullar eller skatter för gåvan om:

Värdet på gåvoförsändelsen inte överskrider 45 euro.

Försändelsen inte är förknippad med betalning eller kommersiellt syfte.

Försändelsen är av tillfällig natur.

Försändelsen innehåller varor som är avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03