Fick du avslag? Fonderna vill i så fall höra din berättelse

Stipendieansökningarna är en ofta en oskiljaktig del av många forskares och kulturarbetares vardag. Bild: Tevarak Phanduang/Mostphotos

Tårar av glädje och sorg blir kulturarv när litteratursällskapen samlar in erfarenheter av stipendiekarusellen.

Har du fått avslag på din stipendieansökan? I så fall är fonderna i år särskilt intresserade av din erfarenhet.

Under hela 2020 samlar Finska och Svenska kulturfonderna och litteratursällskapen, Jenny och Antti Wihuris stiftelse samt Alfred Kordelins stiftelse in minnen och erfarenheter av stipendiesystemet och ansökningsprocessen. Materialet kommer att ligga till grund för en genomgång – resultaten är tänkta att presenteras våren 2021.

Fonderna är ute efter upplysningar om den sökta summan, hur stipendiet användes och känslor och tankar som avslaget eller beviljandet väckte. Berättelserna arkiveras i Svenska och Finska litteratursällskapens arkiv och de bästa premieras med pengapris.

Svenskspråkiga berättelser samlas in på Svenska litteratursällskapets sida och finskspråkiga på Finska litteratursällskapets sida.

Uppdaterad 7.1 kl. 16.50: Illustrationen utbytt.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning