FI-chef i Sverige: Pekar på brister i Nordea

Bild: Martti Kainulainen

Finansinspektionen (FI) i Sverige tar larmet om brister i Nordeas kassareserv på allvar.

Samtidigt tonar han ner uppgifterna om att bristen kan vara så stor som 80 miljarder kronor (drygt 8,5 miljarder euro).

Efter att Svenska Dagbladet på onsdagen publicerade den hemliga FI-promemoria som beskriver hur Nordea systematiskt kan ha underskattat riskerna i sin företagsutlåning höll generaldirektören Erik Thedéen en blixtinkallad pressträff.

– Det här är ett av flera underlag som pekar på att här är en fråga som vi borde undersöka noga, för den pekar på att det finns brister i Nordeas beräkningar av sitt kapitalbehov, säger han till TT.

– Det var just därför som vi, långt innan det blev medieuppmärksamhet, inledde en formell undersökning med Nordea.

"Tillräckligt allvarligt"

FI-chefen betonar att analysen i promemorian inte är felaktig, men att den är gjord utifrån ofullständig data. Senare beräkningar som FI har gjort pekar på att de belopp som kapitalkravet på Nordea kan komma att öka med är väsentligt lägre.

– Men att det är tillräckligt allvarligt för att göra en undersökning, det består, säger Thedéen.

Han vill dock inte ge någon siffra på vad "väsentligt lägre" innebär i kronor.

Underskattar Nordea riskerna i sin företagsutlåning?

– Vi är inte beredda att säga något om det.

Nordea avvisar

Nordea har kraftigt avvisat uppgifterna i promemorian. SvD:s avslöjande i måndags har påverkat Nordeas aktiekurs och väckt stort rabalder.

Nordeas koncernchef och vd Casper von Koskull hävdade dagen efter att banken inte behöver dra in nytt kapital i någon nyemission. Han uppgav att kapitalkravet på banken kommer att höjas med cirka 6 miljarder kronor, men att Nordea redan har tagit höjd för det.

Den svenska FI-undersökningen av Nordea ska vara klar i september.

I en hemlig promemoria upprättad av Finansinspektionen (FI) i Sverige ska det förekomma uppgifter om att storbanken Nordea kan behöva 50–80 miljarder kronor i nytt kapital (upp till 8,6 miljarder euro).

Kapitalbehovet handlar om att stärka banken inför de risker som tas i utlåningen till företag.

Svenska Dagbladet har nu publicerat promemorian.

Samtidigt pågår FI:s årliga genomgång av kapitalkraven på bankerna, som ska vara klart i september.

Där tittar myndigheten bland annat på lånens löptider och riskerna för kreditförluster om Sverige skulle hamna i ett ekonomiskt krisläge.

Enligt FI:s stabilitetsrapport i maj konstaterade myndigheten att Nordea uppfyllde gällande kapitalkrav med marginal.

Källor: Finansinspektionen, Nordea, Svenska Dagbladet

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning