Symfonin som mordmotiv – alternativa historier om Beethovens tia och Sibelius åtta

När jag tänker på den nästan sömniga stämningen som råder i de flesta arkiv där jag jobbat, känns det konstigt att mitt fackområde spelar en så central roll i så många deckare och thrillrar.

ImpulsSakari Ylivuori
18.12.2019 06:15
Efter att ha fullbordat nio symfonier började Beethoven skissa på sin tionde, men arbetet avbröts av hans död 1827. Den ofullbordade tian har eggat upp mångas fantasi: en har funderat på om man utifrån bevarade skisser kan resonera sig till hurdant verk tonsättaren hade i tankarna, medan en annan har lekt med tanken på att Beethoven fick verket färdigställt och att det fullbordade manuskriptet skulle gömma sig någonstans.

ANDRA LÄSER