Insändare: Fanns det färdigt monterade bomber i gasröret?

03.10.2022 15:15
I HBL finns det många teorier om sabotaget mot gasledningen Nord Stream 2. Stor enighet rår om ”upphovsmannen”, men färre idéer om trovärdigt tillvägagångssätt.
Man kan ju fråga sig vem som står som primus motor bakom hela projektet. Eller mera konkret – vem har genomfört det? Det leder obönhörligen till tanken att det redan i byggskedet har inmonterats fjärrstyrda sprängladdningar på strategiska ställen. Detta är ju så enkelt: det behövs inga stora pådrag med specialoperationer med undervattensfarkoster, grodmän etcetera. Diskret och elegant, bara att trycka på en knapp.
Del av en långsiktig plan? De senaste diskussionerna visar klart att man nu inser faran med denna stegvisa erövringstaktik – som ju är en gammal bekant.
Hur många liknande installationer kan redan ha utförts på strategisk infrastruktur med rysk inblandning? Hur många trådlösa trådar går det till Putins manöverbord?
Illar Meikop, Helsingfors

ANDRA LÄSER