"Förslaget jättebra för regnbågsfamiljer"

Bild: Niklas Tallqvist

FFC:s förslag om familjeledigheter är jättebra för regnbågsfamiljer, säger Anna Moring, projektchef för Alla familjers Finland, nätverket för stjärnfamiljer

– Jag tycker förslaget är väldigt bra med tanke på familjernas mångfald, hur många olika familjer det finns. Det goda är att man kan dela relativt fritt och familjerna har ganska stor valfrihet i hur de vill sköta vårdfrågorna efter att barnet föds, säger Anna Moring.

Moring säger att alla modeller för att omfördela pengarna i familjeledighetssystemet i praktiken leder till att en del av hemvårdsstödet slopas, vilket med säkerhet leder till diskussion och motstånd. Hon påpekar att det finländska hemvårdsstödet är unikt ur både nordiskt och europeiskt perspektiv och inte är ägnat att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden, även om man i Finland anser att det är bra för barnen.

– Det kommer att bli en diskussion, men jag tycker den är värd att föras. Jag tror att den här modellen är ett bra steg åt det hållet.

Ordföranden för Svenska kvinnoförbundet Anna Jungner-Nordgren ställer sig försiktigt positiv till FFC:s modell, som hon ser som ett steg mot en flexibel 6+6+6-modell där föräldrarna får sex månader var och sex att dela på.

– Det är nog en förbättring ur jämställdhetssynvinkel. Och sedan är det synnerligen glädjande att man har beaktat regnbågsfamiljer, ensamstående föräldrar och särboende föräldrar.

Jungner-Nordgren tycker det är bra med större kvotering för papporna och att föräldrarna kommer ut i arbetslivet tidigare.

– Det är jättefint att FFC tog tag i det här i och med att regeringen inte gör något. Och jag hoppas också att mitt eget parti (SFP) och den nygrundade tankesmedjan Agenda tar lyra på det här och kommer med en modifierad modell, säger hon.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning