FFC:s Eloranta kritiserar regeringens aktivitetsmodell

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. Bild: Heikki Saukkomaa

Fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta kritiserade i Yle-programmet Ykkösaamu åter regeringens aktivitetsmodell för att stå i strid med konkurrenskraftsavtalet.

I samband med att konkurrenskraftsavtalet godkändes anmälde regeringen att den kommer att avstå från ytterligare nedskärningar på utkomstskyddet för arbetslösa.

– Nu har regeringen börjat bereda en så kallad aktivitetsmodell som, åtminstone för personer som varit arbetslösa längre, i praktiken skulle innebära en nedskärning på utkomstskyddet med knappa fem procent, säger Jarkko Eloranta till Yle.

– Således står det här i strid med konkurrenskraftsavtalet. Vi vet inte hur de pengar som möjligen sparades in skulle allokeras.

Enligt modellen borde arbetslösa framöver fylla ett aktivitetskrav för att bevara rätten till utkomststöd. Eloranta säger att man ännu måste diskutera med regeringen om det slutliga innehållet i reformen.

Han poängterade i Ykkösaamu att kvaliteten på arbetsplatserna är en betydande faktor vid sidan om sysselsättningsgraden.

– Man måste fästa uppmärksamhet vid lönen, innehållet och betydelsen av arbetet, säger Eloranta.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03