Förslag: Slopa helsvensk utbildningsenhet

Den nuvarande modellen med tämligen stark svensk skola och svensk dagvård under samma administrativa tak upphör. I stället uppstår tvåspråkiga enheter. SFP:s Marcus Rantala betecknar planerna som befängda.

Skolnätet i Helsingfors har väckt raseri och ramaskri under våren när man försökte lägga ned Cygnaeusskolan på Bangatan.
Nina Weckström
12.05.2016 15:30 UPPDATERAD 13.05.2016 10:50
Det är i samband med att Helsingfors stad omorganiserar praktiskt taget alla verksamheter, och går från 2017 in för fyra sektorer som ersätter nuvarande drygt trettio självständiga ämbetsverk, som också den svenska skolan och svenska dagvården kan räkna med stora omställningar.
Utbildningsverket, som i dag inkluderar linjen för svensk dagvård och utbildning och med egen direktör jämte administration, ingår enligt ett nytt förslag inte den nya organisationen. För ledarskapssektionen föreslås nämligen att utbildningsverket övergår i tre tvåspråkiga enheter, en för dagvården, en för grundskolan och en för andra stadiets utbildning.
– För det svenska språkets ställning i Helsingfors är förslaget katastrofalt. Tre tvåspråkiga enheter betyder splittring och den centraliserade svenska enheten försvinner. Det betyder att de svenska resurserna och den svenska profileringen försvagas. Risken är även sämre möjligheter att påverka arbetet med att göra upp strategier och framtidsscenarier som berör de svenskspråkiga helsingforsarna, säger Marcus Rantala som representerar SFP i stadsstyrelsen.
I det här skedet är planen ett tjänstemannaförslag, och den politiska behandlingen av ärendet inleds nästa vecka. Rantala sätter sin tilltro på att de övriga partierna har förståelse för vikten av att bevara Helsingfors som en levande tvåspråkig stad.
Bakom förslaget står överborgmästare Jussi Pajunen som svarar i telefon i Beijing när HBL ringer upp.
– Man har granskat olika modeller och i det här läget ser jag förslaget som ett sätt att hålla Helsingfors som en tvåspråkig stad. Och det är ur strävan att ha en stark tvåspråkighet som beredningen har utgått. Men det är klart att den politiska debatten och beslutsfattandet kan leda till andra lösningar, säger han.
Pajunen påminner att man har gått in för att låta Arbis hålla sin självständighet.
Det sista ordet säger stadsfullmäktige vid sitt möte den 22 juni.
Enligt en rapport som Kommunförbundet gjorde 2014 i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan behöver det svenska utbildningsväsendet en egen svensk administration och egen svensk beredning för att trygga den svenska skolan.
Av Helsingfors drygt 600 000 invånare har närmare 37 000 svenska som modersmål.
Kommuntorget var först med nyheten.

ANDRA LÄSER