Claes Andersson pratar på, men behåller sina hemligheter i färsk biografi

Riitta Kylänpääs biografi över Claes Andersson förhåller sig mycket artigt till sitt stoff. Claes Anderssons egen stämma dominerar.

Claes Andersson var av allt att döma en människa som det var mycket lätt att tycka om. Intelligent och intellektuellt öppen, omvittnat vänlig och med tanke på sin mångsidiga begåvning och karriär underligt prestigelös
Pia Ingström
08.09.2020 16:10 UPPDATERAD 09.09.2020 08:42
"Mig drev romanerna tidvis till förtvivlan; frustrerad funderade jag på om det skulle finnas något kvar för mig att berätta", skriver Riitta Kylänpää i förordet till sin biografi över Claes Andersson. Hennes oro var befogad.

ANDRA LÄSER