FFC: Skattelättnaderna hotar välfärdssamhället

Det finns ingen orsak att öka otryggheten i arbetslivet, säger Ilkka Kaukoranta, chefsekonom på FCC i ett pressmeddelande. På bilden en TE-central i Helsingfors. Foto: LehtikuvaBild: Mikko Stig

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC kritiserar regeringens planer att sänka skattesatsen i nästa års statsbudget.

Enligt FFC finns det inget utrymme att sänka skattesatsen ifall man vill slå vakt om välfärdssamhället och värna om hållbara statsfinanser.

– Att genomföra skattelättnader i det nuvarande ekonomiska läget vore dumt ur ett konjunkturpolitiskt perspektiv, säger FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta i ett pressmeddelande.

FFC anser att regeringen i stället borde bygga upp en ekonomisk buffert som kan jämna ut följderna av konjunkturväxlingarna då nästa recession slår till.

Enligt finansminister Petteri Orpos förslag ska inkomstbeskattningen lindras genom att höja olika konsumtionsskatter. Detta skulle drabba de lågavlönade, anser FFC.

– I stället för att höja konsumtionsskatterna borde man se över kapitalbeskattningen, till exempel arvsskatten och skatten på aktieutdelningar, säger Kaukoranta.

FFC riktar också hård kritik mot regeringens aktiveringsmodeller.

– Forskarna bedömer att ett försvagat uppsägningsskydd vid små företag inte leder till förbättrad sysselsättning. Det finns ingen orsak att öka otryggheten i arbetslivet, säger Kaukoranta.

Dagens vardagsrum är köket

Köket är i dag mycket mer än en plats för matlagning. All orsak att satsa på kvalitet och planering då man bygger ett nytt. 13.8.2018 - 13.34